В периода от 19.02.2020 г до 19.03.2020г може да попълните талон за томбола и да спечелиоте:

1. Система за пречистване на питейна вода с обратна осмоза RO6 new Line - 1 брой

2. Система за пречистване на питейна вода с капилярна мембрана Excito B - 1 брой

3. Система филтри за водопровод - 3 броя

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Участието в томболата не е обвързано с покупка.
  2. Талоните за участие се предоставят в БИЛДО, гр. Пловдив, ул. Цар Симеон 78.
  3. При едно подещение се предоставя по един талон на човек.
  4. Клиентите имат право да получат и да попълнят по един талон при всяко посещение в БИЛДО.
  5. томболата ще се тегли на 21.03.2020 г в 11 часа в присъствие на клиенти и служители на БИЛДО.
  6. Служителите на БИЛДИО  и техните роднини нямат право да участват в томболата.
  7. Спечелилите ще се уведомяват по телефона.

Пожелавам късмет на всички участници.